KLITTE ADVOKATER

CVR: 25 44 04 63

KONTAKT

Telefon: +45 33 14 12 20​

E-mail: klitte@klitte.dk​​

FIND OS

Havneholmen 86, st. tv. 

1561 København V

KLIENTBANKKONTI

Danske Bank

VELKOMMEN TIL KLITTE ADVOKATER

Hos Klitte Advokater går vi på to ben. 

Vores to kerneområder er:

Advokatanliggender

Professionelt bestyrelsesarbejde.

Som advokater beskæftiger vi os særligt inden for specialerne rettidig rådgivning til erhvervslivet - selskabsret, virksomhedsoverdragelser, den rigtige virksomhedsstruktur og lignende.

Læs mere her på hjemmesiden 

- eller kontakt os på tlf.: 33 14 12 20

BESTYRELSESARBEJDE I HØJ KLASSE

​​​​Fokus på udvikling af virksomheden​

Specialiseret i vækst ved udnyttelse af virksomhedens potentiale

  • Risikostyring
  • ​​Strategi
  • Fastholdelse af nøglemedarbejdere

KVINDEN BAG

Kvinden bag advokatfirmaet, Lone Klitte, beskæftiger sig dog primært med bestyrelsesarbejde og sidder i mange store og mellemstore bestyrelser. International erfaring samt et vidtrækkende netværk gør Lone til en stærk spiller, når det kommer til at sammensætte bestyrelser og praktisere risikostyring.

​Vigtige informationer

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til ​100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Klitte Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Klitte Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos DDD. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Klitte Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Klitte Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Klitte Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær af Klitte Advokater kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.